Vereniging voor Penitentiair recht En Penologie  
  Postbus 1738  
  3000 DR Rotterdam  
  kamer L6-23  
 
De Vereniging PDF Print E-mail

 

De Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie (PeP) is op 12 december 1986 opgericht en staat in het teken van de toepassing en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. De oprichting was een reactie op zowel de versterkte belangstelling in die periode voor de vrijheidsstraf en andere strafrechtelijke, met name alternatieve reacties op criminaliteit, als op een steeds repressiever optredende overheid.

Het voornaamste doel van de PeP is gelegen in het bieden van een discussieplatform voor personen die vanuit verschillende oogpunten geïnteresseerd zijn in de diverse aspecten van de vrijheidsbenemende en -beperkende straffen en maatregelen. De leden van de PeP alsook de leden van het bestuur zijn zowel afkomstig uit de praktijk als uit de wetenschap. Zo bevinden zich onder andere rechters, officieren van justitie, advocaten, hoogleraren, gevangenisdirecteuren en studenten in het ledenbestand van de vereniging. Tijdens de bijeenkomsten van de PeP kunnen de leden van gedachten wisselen over (veelal) actuele thema’s binnen het penitentiaire recht. Daarnaast organiseert de PeP jaarlijks excursies naar penitentiaire inrichtingen en andere plaatsen waar personen van hun vrijheid beroofd worden gehouden.